DENTAL-HRSTIC.COM
Header
DENTAL-HRSTIC.COM
Header
DENTAL-HRSTIC.COM
Header

Devitalizacija

Pri devitalizaciji zuba se odstranjuje bolesno tkivo,dezinficira i puni pulpni prostor  odgovarajućim sredstvima.

Kompletan rad kontroliran je Apex lokatorom tijekom samog rada kao i putem rentgenskih slika prikazanih RVG tehnologijom direktno na monitoru našeg računala.

devitalizacija

devitalizacija

 

devitalizacija

Apeks lokator