DENTAL-HRSTIC.COM
Header
DENTAL-HRSTIC.COM
Header
DENTAL-HRSTIC.COM
Header

Garancija

Implantati 8-10 godina
Estetski ispuni 2 godine
Metal-keramički mostovi 4 god
Cirkronski mostovi 5 godina

Garancija je valjana ukoliko se pacijenti pridržaju slidećeg:
– Potrebno je održavati oralnu higijenu besprijekornom
– Potrebno je slijediti sve upute doktora dentalne medicine
– Potrebno je najmanje jednom godišnje obavljati rutiske kontorole